De geïntegreerde bedrijfssoftware voor SW-bedrijven

'GROENVISION ENTERPSIE IS EEN UITKOMST VOOR EEN BEDRFIJSVOERING MET MEERDERE BEDRIJVEN'

Interview met Erik van de Beld, hoofd bedrijfsbureau IBOR

Erik van Beld, Hoofd bedrijfsbureau IBOR

Financieel

IBOR is de groendivisie van de Tomingroep, een sociaal werkvoorzieningbedrijf in Hilversum dat werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De divisie IBOR biedt een breed dienstenpakket aan gemeenten, bedrijven en particulieren. Van tuinaanleg en plantsoenonderhoud tot gladheidbestrijding. Het leveren van een marktconforme kwaliteit en het opleiden en begeleiden van de mensen staan daarin voorop. Hoofd bedrijfsbureau Erik van de Beld vertelt.

Meer dan een gemiddeld SW-bedrijf

Ongeveer 50% van de 350 werknemers van de divisie IBOR zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar liggen veel verschillende redenen aan ten grondslag. Erik: ‘We hebben collega’s met een lichamelijke of verstandelijke beperking, maar er werken hier bijvoorbeeld ook ex-gedetineerden en mensen die langdurig werkeloos zijn geweest.’ Het doel is om mensen op te leiden, te begeleiden en door te laten stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. De divisie IBOR hanteert verschillende methoden om dat doel te bereiken. Zo krijgen alle medewerkers een praktijkgerichte basisopleiding en beschikt het bedrijf over een eigen leerwerkcentrum.

VOLWAARDIGE PARTNER

De divisie IBOR kan zijn medewerkers groeiperspectief bieden omdat het bedrijf zich in de markt als een volwaardig en kwalitatief goede groenvoorziener profileert en een breed dienstenpakket aanbiedt aan een zeer brede klantengroep. 

ACHTTIEN KEER RETOURTJE BARCELONA

‘Zeven jaar geleden zijn we begonnen met een winterdienst die de gladheidbestrijding voor een aantal gemeenten verzorgt. Inmiddels hebben we achttien strooiwagens en werken we samen met een aantal onderaannemers.’ De winterdienst is voor de divisie IBOR een goede manier om het werkaanbod in de winter op peil te houden. ‘Vorig jaar hebben we alleen al in Hilversum het equivalent van achttien keer een retourtje Barcelona gestrooid. Dat levert ook weer extra werkgelegenheid op.’

ACHTTIEN KEER RETOURTJE BARCELONA

‘Om dat te kunnen, moeten we inzicht hebben in onze bedrijfsgegevens. Sinds we met GroenVision Enterprise van INFOGROEN werken, hebben we dat inzicht tot in de 3e dimensie. We kunnen bijvoorbeeld tot op activiteitenniveau zien hoeveel uren er ingezet zijn.’ Voor de overstap naar GroenVision werkte IBOR ruim twintig jaar met Foxpro, de voorganger van GroenVision. ‘Wat toen al opviel, en nooit veranderd is, is dat INFOGROEN snel en adequaat reageert op verzoeken van klanten.

Lees meer over dit interview >

WILT U OOK EENVOUDIG MEER CONTROLE?

Contact: 0031 (0)172 235 444