De geïntegreerde bedrijfssoftware voor SW-bedrijven

VERGAANDE AUTORISATIES EN INZICHT

Interview met Eric van de Beld, hoofd bedrijfsbureau IBOR

Erik van de Beld Hoofd bedrijfsbureau IBOR

Project

IBOR is de groendivisie van de Tomingroep, een sociaal werkvoorzieningbedrijf in Hilversum dat werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De divisie IBOR biedt een breed dienstenpakket aan gemeenten, bedrijven en particulieren. Van tuinaanleg en plantsoenonderhoud tot gladheidbestrijding. Het leveren van een marktconforme kwaliteit en het opleiden en begeleiden van de mensen staan daarin voorop. Hoofd bedrijfsbureau Erik van de Beld vertelt.

Meer dan een gemiddeld SW-bedrijf

Ongeveer 50% van de 350 werknemers van de divisie IBOR zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar liggen veel verschillende redenen aan ten grondslag. Erik: ‘We hebben collega’s met een lichamelijke of verstandelijke beperking, maar er werken hier bijvoorbeeld ook ex-gedetineerden en mensen die langdurig werkeloos zijn geweest.’ Het doel is om mensen op te leiden, te begeleiden en door te laten stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. De divisie IBOR hanteert verschillende methoden om dat doel te bereiken. Zo krijgen alle medewerkers een praktijkgerichte basisopleiding en beschikt het bedrijf over een eigen leerwerkcentrum.
Erik: ‘Wij zijn een echt ‘mensontwikkelbedrijf’ en stimuleren medewerkers om het beste uit zichzelf te halen. Schoffelen is niet het enige werk dat ze bij ons kunnen doen. In dat opzicht is Tomingroep meer dan een gemiddeld SW-bedrijf. Het gebeurt regelmatig dat collega’s hier werkervaring opdoen en vervolgens doorstromen naar een baan buiten ons bedrijf.’

VOLWAARDIGE PARTNER

De divisie IBOR kan zijn medewerkers groeiperspectief bieden omdat het bedrijf zich in de markt als een volwaardig en kwalitatief goede groenvoorziener profileert en een breed dienstenpakket aanbiedt aan een zeer brede klantengroep. ‘Wij werken samen met elf gemeenten in de regio. Daarvoor verzorgen we het integraal beheer van de openbare ruimte. Groen en grijs. We onderhouden plantsoenen, sportvelden en wegen en plaatsen bijvoorbeeld omleidingborden bij evenementen. Onze gemeentelijke opdrachten verkrijgen we voornamelijk uit aanbestedingstrajecten. We worden – net als alle andere marktpartijen – beoordeeld op een marktconforme prijs, output en geleverde kwaliteit.’ Naast gemeenten heeft IBOR nog zo’n tweehonderd zakelijke en particuliere klanten. ‘We werken bijvoorbeeld voor de EO, bedrijventerreinen en VVE’s. Sinds kort onderhouden we voor Natuurmonumenten een aantal grote landgoederen.’

ACHTTIEN KEER RETOURTJE BARCELONA

‘Zeven jaar geleden zijn we begonnen met een winterdienst die de gladheidbestrijding voor een aantal gemeenten verzorgt. Inmiddels hebben we achttien strooiwagens en werken we samen met een aantal onderaannemers.’ De winterdienst is voor de divisie IBOR een goede manier om het werkaanbod in de winter op peil te houden. ‘Vorig jaar hebben we alleen al in Hilversum het equivalent van achttien keer een retourtje Barcelona gestrooid. Dat levert ook weer extra werkgelegenheid op.’

De divisie IBOR bestaat uit twee aparte bedrijven. ‘In 2006 hebben we de buitendienst voor het beheer van de openbare ruimte in Hilversum van de gemeente overgenomen. Die werkzaamheden en betrokken medewerkers vallen onder ons bedrijf Stads Beheer Service. Alle overige werkzaamheden voeren we uit onder de naam Tomin Groenvoorziening.’ Beide bedrijven worden aangestuurd door één kernteam waarvan Erik ook deel uitmaakt. ‘We zijn een efficiënt bedrijf met korte lijnen en kunnen daarom snel inspelen op in- en externe ontwikkelingen.’

ACHTTIEN KEER RETOURTJE BARCELONA

‘Om dat te kunnen, moeten we inzicht hebben in onze bedrijfsgegevens. Sinds we met Vision Enterprise van INFOGROEN werken, hebben we dat inzicht tot in de 3e dimensie. We kunnen bijvoorbeeld tot op activiteitenniveau zien hoeveel uren er ingezet zijn.’ Voor de overstap naar Vision werkte IBOR ruim twintig jaar met Foxpro, de voorganger van Vision. ‘Wat toen al opviel, en nooit veranderd is, is dat INFOGROEN snel en adequaat reageert op verzoeken van klanten.Meestal zien we onze wensen in de update van het programma terug.’

Op basis van die goede samenwerking, durfde Tomingroep het met de divisie IBOR aan om als een van de eerste SW-bedrijven over te stappen op Vision. ‘We wisten dat het programma nog verbeterd kon worden, maar zagen daarin ook kansen om invloed uit te oefenen op de uiteindelijke inrichting ervan.’ Inmiddels is Vision niet meer weg te denken uit de organisatie. ‘Vision is het centrale informatiesysteem voor zowel het management als de projectleiders en uitvoerders. Per project en per klant is alle relevante informatie in Vision terug te vinden. Van kosten en ureninzet tot en met getekende opdrachten en bijvoorbeeld milieuplannen.’

Voor een bedrijfsvoering met meerdere bedrijven vindt Erik Vision Enterprise een uitkomst. ‘Beide bedrijven hebben hun eigen dataomgeving. Het switchen tussen die twee is heel makkelijk en we kunnen per functie eenvoudig instellen tot welke informatie iemand toegang heeft. Ook daarom zijn we heel blij met Vision.’
 

 

Lees meer over dit interview >

WILT U OOK EENVOUDIG MEER CONTROLE?

Contact: 0031 (0)172 235 444